Ekshumacje / Informacje

Zgodnie z przepisami ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz aktów wykonawczych, okres, w którym dopuszczalne jest przeprowadzenie ekshumacji rozpoczyna się z dniem 15 października, a kończy w dniu 15 kwietnia.

Aby przeprowadzić ekshumację, w pierwszej kolejności, należy uzyskać zgodę Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Poznaniu, przy ul. Gronowwj 22 (tel. 61 646 78 51; e-mail: sanepid@psse-poznan.pl). Sanepid wydaje zgodę na przeprowadzenie ekshumacji w formie decyzji administracyjnej. Uprawnionym do złożenia wniosku o wydanie zgody na przeprowadzenie ekshumacji jest wyłącznie najbliższa rodzina, stąd obowiązek ten ciąży każdorazowo na najbliższych osoby zmarłej i nie może go wykonać zarządca cmentarza czy firma pogrzebowa. Wniosek o wydanie zgody na przeprowadzenie ekshumacji można pobrać na naszej stronie w zakładce dokumenty do pobrania.

Należy pamiętać, że właściwość miejscowa Stacji Sanitarno Epidemiologicznej określona jest miejscem położenia cmentarza, na którym ekshumacja ma zostać przeprowadzona. Stąd, w przypadku, gdy przeprowadzenie ekshumacji ma nastąpić poza Poznaniem, należy udać się do Sanepidu, którego właściwość miejscowa ustalona jest według powyższych zasad.

Po przeprowadzeniu ekshumacji, szczątki mogą zostać pochowane w tradycyjny sposób w trumnie, jak również mogą zostać poddane kremacji.

Zlecenia przeprowadzenia ekshumacji przyjmujemy przez cały rok z zastrzeżeniem, że realizacja usługi może się odbyć jedynie w terminach ustawowo określonych. Ekshumację można przeprowadzić niezależnie od terminu pochowania zmarłego.

Złożenia poekshumacyjnego w innym, istniejącym, grobie można dokonać po upływie 20 lat od ostatniego w nim pochówku. Zastrzeżenie nie dotyczy przypadku, kiedy złożenie poekshumacyjne następuje do nowo utworzonego grobu, do wolnego miejsca w grobowcu rodzinnym, jak również w przypadku, gdy po przeprowadzeniu ekshumacji, szczątki poddane są kremacji.

Cena ekshumacji uwarunkowana jest wieloma czynnikami:

  • rodzaj i ilość miejsc, z których ekshumowane mają być szczątki,
  • rodzaj miejsca, do którego następuje złożenie,
  • rodzaj nagrobków, które znajdują się na mogiłach,
  • data pochowania szczątków, które mają być ekshumowane.

Z tego powodu każde zapytanie od Państwa traktujemy indywidualnie, prosimy o podanie niezbędnych do wyceny danych, a następnie przedstawimy ofertę, która najlepiej odpowiada Państwa potrzebom.

Cennik poglądowy znajduję się na stronie w zakładce cennik

 

Dokumenty potrzebne do przeprowadzenia ekshumacji :

Dla administracji cmentarza gdzie ma być wykonana ekshumacja :

Dla administracji cmentarza gdzie mają być pochowane szczątki ;

  • akt zgonu osoby ekshumowanej
  • zaświadczenie o wcześniejszym pochowaniu na cmentarzu, gdzie nastąpi ekshumacja, wystawione przez zarząd cmentarz wyjściowego

 

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani naszą ofertą lub macie pytania związane ze świadczonymi przez nas usługami, prosimy o kontakt pod numer (61) 867 70 33 lub zapraszamy do siedziby firmy na ulicę Malwową 87 w Poznaniu. Nasi pracownicy chętnie służą Państwu swoim doświadczeniem i pomocą.