Ceremonie pogrzebowe w Polsce zazwyczaj odbywają się zgodnie z obrządkiem katolickim i pod przewodnictwem kapłana, zaś całość przebiega zgodnie ze sztywnym, ustalonym rytmem.

Polacy coraz częściej jednak otwarcie deklarują się jako ateiści lub agnostycy, lub też odcinają się od kościoła jako instytucji, wykazując coraz większe zainteresowania formą pochówku, jaką jest pogrzeb świecki. Jest to ceremonia pozbawiona w zupełności akcentów religijnych, która ma przede wszystkim stanowić formę upamiętnienia zmarłych oraz tego, kim byli za życia.

Świecki pochówek nie koncentruje się na duchowym aspekcie ceremonii, jest to bardziej okazja dla rodziny oraz bliskich, aby podzielić się najpiękniejszymi wspomnieniami o zmarłym.

Nad przebiegiem uroczystości czuwa specjalnie wyznaczony mistrz ceremonii, a sam obrzęd pochówku odbywa się na cmentarzu wybranym przez rodzinę (lub zmarłego).

Jak wygląda pogrzeb świecki?

Jedną z największych zalet tego rodzaju pochówku jest to, że rodzina może w całości zaplanować każdy, nawet najdrobniejszy szczegół ceremonii. Niewykluczone, że zmarły pozostawił instrukcje, według których pochówek ma być zorganizowany.

Dlatego trudno wskazać ogólny schemat lub motyw tych ceremonii. Każda ma stanowić odzwierciedlenie tego, kim dla rodziny był zmarły i co kochał w życiu najbardziej. Wszystko zależy od życzeń rodziny, zmarłego oraz ostatecznych ustaleń z mistrzem ceremonii prowadzącym pochówek. Tym niemniej można wyodrębnić kilka najczęściej pojawiających się zwyczajów:

  • trumna bądź urna zostaje umieszczona w świeckim domu pożegnań,
  • mistrz ceremonii wygłasza mowę pożegnalną, której treść powstaje w porozumieniu z członkami rodziny zmarłego, aby mieć pewność, że zostanie on należycie uczczony;
  • bliscy dzielą się wspomnieniami – może być to w formie opowieści lub pokazu zdjęć okraszonego dodatkowo ulubioną muzyką zmarłego,
  • pochód z urną lub trumną na miejsce spoczynku.

Szczegóły takie jak wystrój domu pogrzebowego, gdzie odbywa się ostatnie pożegnanie lub muzyka odtwarzana w trakcie ceremonii pozostają całkowicie w gestii rodziny zmarłego. W świeckim pogrzebie nie ma żadnych dogmatów, zwyczajów lub tradycji, za którymi trzeba podążać.

Ceremonia jest w całości dostosowana do tego, czego chce rodzina i czego chciał(by) sam zmarły.

Usługi pogrzebowe w Poznaniu

Dom Pogrzebowy ARKA oferuje kompleksowe usługi pogrzebowe na terenie Poznania i okolic. Szeroki zakres usług, obejmujący zarówno organizację pogrzebu tradycyjnego, świeckiego jak i kremację. Rozumiemy, że w tym trudnym czasie niezbędna jest nie tylko fachowa pomoc, ale również życzliwość i zrozumienie.