Ekshumacje

Z godnością oraz poszanowaniem osób zmarłych…

Jednym z najczęstszych powodów ekshumacji jest potrzeba bądź pragnienie przeniesienia znajdujących się już w grobie szczątek bliskich osób w inne miejsce. Otwarcie grobu, wydobycie szczątek oraz ich powtórne pochowanie to czynności, które wymagają określonych umiejętności, pozwoleń, jak również przeprowadzane muszą być z godnością oraz szacunkiem.

Nasza firma zapewnić może Państwu usługi ekshumacyjne, które w pełni zrealizują każdy z powyższych warunków. Zlecenia przyjmujemy przez cały rok, jednakże należy mieć na uwadze, że ekshumacja odbywać się może wyłącznie w okresie ustalonym przez stosowne ustawy (od 16 października do 15 kwietnia).

Po wykonaniu ekshumacji, szczątki w nowym miejscu mogą być pochowane w trumnie, jak też można je poddać zabiegowi kremacji.

Ekshumacja – warunki formalne

Ze względu na wagę oraz szczególność działań ekshumacyjnych, przed przystąpieniem do ich realizacji, zgromadzone muszą być określone dokumenty i pozwolenia. Na naszej stronie internetowej przedstawiamy niezbędne informacje co do tego, jakie dokumenty to mają być, jak również udostępniamy wzory niezbędnych pism, jakie należy wypełnić.

Dowiedzieć się można między innymi, gdzie należy złożyć wniosek o uzyskanie zgody na ekshumację, kto jest uprawniony do składania takiego wniosku lub też jakie dokumenty należy dostarczyć do administracji cmentarzy – tego, gdzie będzie wykonana ekshumacja oraz tego, na którym będą pochowane szczątki.

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości, zapraszamy do kontaktu z nami – telefonicznego (pod nr 61 867 70 33) lub też osobistego – w siedzibie naszej firmy (Poznań, ulica Malwowa 87).