Ekshumacja to proces, który może obejmować przeniesienie zwłok do innego grobu na tym samym lub innym cmentarzu lub też do kolumbarium. Procedura przeprowadzana jest z zachowaniem możliwie największego szaunku dla ciała osoby zmarłej.

Najczęstsze powody przeprowadzania ekshumacji

Przeniesienie zwłok do rodzinnego grobu

Niekiedy istnieje potrzeba aby ciało zmarłego przeniesione zostało do grobowca rodzinnego.

Przeniesienie zwłok na inny cmentarz

Potrzeba przeniesienia zwłok na inny cmentarz zachodzi najczęściej w sytuacji zmiany miejsca zamieszkania rodziny. Niekiedy powodem są lepsze warunki na innym cmentarzu.

Badania medyczne lub sądowe

Niekiedy przeprowadzenie ekshumacji wiąrze się z koniecznością przeprowadzenia badań mających na celu ustalenie przyczyny śmierci lub w celach dochodzenia prowadzonego prokuratorskiego.

Przepisy

Ekshumacja to procedura ściśle regulowana przepisami prawa. GRANIT-ART świadczy usługę ekshumacji na terenie Poznania i okolic z zachwaniem obowiązujących przepisów. Aby proces ekshumacji mógł zostać rozpoczęty, należy uzyskać zgodę Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Poznaniu.

Kto może wnioskować o przeprowadzenie ekshumacji?

Wniosek o przeprowadzenie ekshumacji złożyć może wyłącznie osoba uprawniona. Osobą uprawnioną może być członek najbliższej rodziny lub inny uprawniony przedstawiciel. W przypadku pytań odnośnie formalności związanych z wnioskowaniem o ekshumację, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji.

Terminy przeprowadzania ekshumacji

Okres w jakim przeprowadzane mogą być ekshumacje jest ściśle określony przepisami ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Ekshumacje przeprowadzane mogą być w okresie od 15 października do 15 kwietnia.

Dokumenty

Wykaz dokumentów dla administracji cmentarza, gdzie ma być wykonana ekshumacja

  • wniosek o ekshumację z oświadczeniem
  • oświadczenie o przyjęciu szczątków osoby ekshumowanej na cmentarz gdzie mają być pochowane, wystawione przez zarząd cmentarz docelowego

Wykaz dokumentów dla administracji cmentarza. gdzie mają być pochowane szczątki

  • akt zgonu osoby ekshumowanej
  • zaświadczenie o wcześniejszym pochowaniu na cmentarzu, gdzie nastąpi ekshumacja, wystawione przez zarząd cmentarz wyjściowego

Cena

Cena ekshumacji uwarunkowana jest takimi czynnikami jak:

  • rodzaj i ilość miejsc, z których ekshumowane mają być szczątki
  • rodzaj miejsca, do którego następuje złożenie
  • rodzaj nagrobków, które znajdują się na mogiłach
  • data pochowania szczątków, które mają być ekshumowane

Z tego powodu cena ekshumacji zawsze ustalana jest indywidualnie. Prosimy o podanie niezbędnych do wyceny danych, a następnie przedstawimy ofertę, która najlepiej odpowiada Państwa potrzebom.