Organizacja pogrzebu wymaga dochowania wielu procedur, szczególnie trudnych w momencie utraty bliskiej osoby. Posiadając kartę zgonu wydaną przez lekarza, powinniśmy wybrać zakład pogrzebowy, który zajmie się pochówkiem.

Warto zdecydować się na firmę oferującą kompleksową obsługę – od wyboru trumien, poprzez transport ciała zmarłego, aż do wypełnienia wszelkich niezbędnych formalności. Obsługa profesjonalnego zakładu będzie stanowić istotne wsparcie w zaistniałej sytuacji, pomagając przejść cały proces pogrzebowy.

Po odbiorze ciała zmarłego i przewiezieniu go do chłodni konieczna będzie osobista wizyta w biurze zakładu, na której zostaną ustalone wszelkie szczegóły uroczystości. Doprecyzowana zostanie data i miejsce pogrzebu, miejsce pochówku, oraz wyznanie, w jakim ma być przeprowadzona ceremonia.

Jeżeli pochówek będzie prowadzony w myśl wiary katolickiej, niezbędne będzie także ustalenie stosownych szczegółów z księdzem, urzędującym w parafii zmarłego.

Przebieg ceremonii pogrzebowej

Przed mszą i pochówkiem na cmentarzu, najbliższa rodzina ma możliwość pożegnania się ze zmarłym w specjalnej sali, udostępnionej przez zakład pogrzebowy. Następnie trumna z ciałem zostanie przewieziona do kościoła bądź kaplicy cmentarnej, w której prowadzone są uroczystości świeckie, lub ceremonie innych wyznań.

Obecnie coraz więcej rodzin osób zmarłych decyduje się na skorzystanie z usług specjalisty, jakim jest mistrz ceremonii pogrzebowej Poznań. W mieście tym, a także w innych miastach na terenie naszego kraju, zatrudniony mistrz kompleksowo poprowadzi uroczystość humanistyczną. Jest ona szczególnie popularna w momencie pogrzebów świeckich, ale niejednokrotnie można spotkać pochówki, prowadzone jednocześnie przez księdza i właśnie mistrza ceremonii. W ramach wykonywanej usługi wygłosi on stosowną mowę upamiętniającą zmarłego.

Zapewni odpowiednią oprawę muzyczną oraz będzie czuwał nad przebiegiem całego obrzędu pogrzebowego. W trakcie tego trudnego dnia, wsparcie profesjonalnego mistrza ceremonii będzie nieocenioną pomocą, ułatwiającą pożegnanie z ukochaną osobą.

Usługi pogrzebowe w Poznaniu

Dom Pogrzebowy ARKA oferuje kompleksowe usługi pogrzebowe na terenie Poznania i okolic. Szeroki zakres usług, obejmujący zarówno organizację pogrzebu tradycyjnego, świeckiego jak i kremację. Rozumiemy, że w tym trudnym czasie niezbędna jest nie tylko fachowa pomoc, ale również życzliwość i zrozumienie.