Najważniejszą część ceny pogrzebu stanowi koszt pochówku. Poniżej opiszemy, co obejmuje koszt pogrzebu tradycyjnego, jak i dla pogrzebu uwzględniającego kremację.

Pochówek z trumną

W przypadku pogrzebu z trumną podstawowy pochówek będzie obejmował:

  • odbiór z domu, zakładu medycyny sądowej, czy szpitala, jak i transport zwłok do chłodni,
  • przechowywanie ciała – wiele z pośród zakładów pogrzebowych wykorzystuje do tego celu chłodnie, należące do zakładów medycyny sądowej, czy chłodni szpitalnych, gdzie ciało może być przechowywane bez dodatkowej opłaty przez 3 doby od daty zgonu,
  • przygotowanie ciała do pogrzebu – w zakres tego procesu wchodzi odpowiednie czesanie, mycie, golenie oraz ubranie zmarłego,
  • zorganizowanie pochówku – obejmuje przewiezienie karawanem, kondukt pogrzebowy, poprowadzenie pogrzebu przez mistrza ceremonii, albo księdza, opuszczenie trumny do grobu, a także zasypanie mogiły.

Pochówek z kremacją

Podstawowy pochówek z urną ma na ogół wyższą cenę, aniżeli w przypadku pogrzebu z uwzględnieniem trumny. Wynika zatem z tego, że trzeba do niego doliczyć koszty kremacji, jak i trumny kremacyjnej. Wyższa cena usługi podstawowej kompensowana jest jednakże dużo niższymi cenami urny w porównaniu do tradycyjnych trumien, a także niższymi opłatami grabarskimi oraz cmentarnymi.

Podstawowy pochówek z kremacją obejmuje:

  • odebranie i przewiezienie zwłok z dowolnego miejsca do zakładu pogrzebowego,
  • przechowanie ciała w chłodni,
  • przygotowanie ciała przed kremacją – jest to usługa identyczna, jak ma to miejsce w przypadku tradycyjnego pogrzebu,
  • trumnę kremacyjną – jej cena zależna jest od tego, czy rodzina wybierze trumnę z kartonu, czy też z drewna,
  • kremację zwłok, inaczej mówiąc spopielenie ciała w krematorium,
  • obsługiwanie pochówku zawiera w tym przypadku takie same czynności, jak ma to miejsce w wypadku pogrzebu z trumną, z tą jednakże różnicą, że nie trzeba będzie ponosić kosztów związanych z wykopaniem dużej mogiły.